Player_slider

Bruker- og persondatabetingelser

VILKÅR OG BETINGER FOR SPORTMEMBER.NO

1. AKSEPT AV BETINGELSENE

1.1 Disse vilkår og betingelser (heretter “Betingelser”) for SportMember.no regulerer forholdet mellem brukerne og SportMember.no

1.2 Ved fortsatt bruk av SportMember.no godtar du betingelsene. Hvis ikke du godtar betingelsene skal du avslutte bruken av SportMember.no

1.3 Hvis du er under 13 år gammel, må du ha dine foreldre/verges aksept når du godtar disse betingelsene.

1.4 Vi anbefaler at du gjemmer og skriver ut betingelsene.

2. OM SPORTMEMBER.NO

2.1 SportMember.no er et online verktøy til koordinering av alle typer lagsport.

2.2 SportMember.no drives av:

Holdsport.dk ApS
Dalgas Avenue 1, 1
DK-8000 Aarhus C
CVR-nr.: 33765509
E-post: info@holdsport.dk
Telefon: +45 22661388
SportMember.no er ikke registrert i Brønnøysundregistrene og er heller ikke stiftet som datterselskap av holdsport.dk. SportMember.no opererer i Norge som en del av holdsport.dk ApS og betingelsene behandles derfor i forhold til dansk lov og etikk. Det samme gjelder de betingelsene du samtykker i ift. SportMember.no´s bruk av de persondata du har oppgitt når du registrerer deg på siden.3. BRUKERKONTO

3.1 For å benytte SportMember.no, må du opprette en brukerkonto

3.2 Les mer om hvordan SportMember.no håndterer personopplysninger lenger nede i dette dokumentet.

3.3 Det er ditt eget ansvar, at opplysninger i din brukerkonto er korrekte og oppdaterte. SportMember.no har ikke ansvar for konsekvenser av feil i brukerkonti.

3.4 I forbinnelse med opprettelse av brukerkonto må du velge en adgangskode. Adgangskoden er personlig og må behandles fortrolig.

3.5 Om du måtte oppleve misbruk av adgangskode eller brukerkonto, må du straks rette henvendelse til SportMember.no/Holdsport.dk på adressen over.

4. INAKTIVERING OG SLETTING

4.1 Om ikke du ønsker at din konto hos SportMember.no skal være aktiv lenger, har du mulighet for å inaktivere denne. Inaktiveringen betyr at brukerkontoen din ikke lenger er offentlig tilgjengelig, men den er fortsatt lagret i SportMember.no sine systemer og kan gjenskapes hvis du angrer. SportMember.no lagrer dine kontoopplysninger i 2 måneder. Heretter slettes disse, om ikke det er komplikasjoner ift. punkt 4.2

4.2 Vi gjør oppmerksom på at, hvis trener eller klubbadministrator har bestemt, at ikke brukerkontoen kan slettes, eksempelvis grunnet restbeløp, vil det først bli sendt en anmodning om sletning til gjeldende trener/klubb.

4.3 Hvis du brukerkonto hos SportMember.no har vært inaktiv i en periode på 12 måneder, berettiger SportMember.no seg til å slette denne.

5. RETTIGHETER

5.1 SportMember.no har alle rettigheter, herunder eiendomsrett og opphavsrett til SportMember.no

5.2 Ved samtykke av betingelsene får du en ikke-ekslusiv gjenkallelig rett til å benytte SportMember.no, som dette er gjort tilgjengelig på nett. Bruksretten er betinget av at du fortløpende samtykker i de gjeldende betingelser for SportMember.no. Hvis ikke du kan godta slike betingelser må du straks avslutte all bruk av SportMember.no

5.3 I det omfanget du legger opp materiale på SportMember.no, gir du SportMember.no en bruksrett til dette, slik at SportMember.no kan avvikle sine tjenester. Du innestår for, at du har de nødvendige rettighetene til å gi SportMember.no en slik bruksrett.

6. HENVENDELSER PR. E-POST

6.1 Du gir ved ditt samtykke i disse betingelser, SportMember.no rettigheter til å sende ut orienteringsmails til den e-post adressen som du har knyttet til din brukerkonto.

6.2 Disse mails kan under forutsetning av ditt særskilte samtykke inneholde reklamemateriale.


7. BETALINGER

7.1 Hvis du som bruker tilknytter muligheten for å motta og sende betalinger fra brukerkontoen din, må du være oppmerksom på, at dette skjer på bakgrunn av en avtale som du inngår med tredjepart.

7.2 SportMember.no er uten ansvar for alle forhold omkring betalinger

8. ANSVARSBEGRENSNING

8.1 SportMember.no stilles til rådighet som den er, alltid. SportMember.no forsøker å ha tjenesten tilgjengelig alltid, men kan ikke stille garanti for dette.
 SportMember.no kan ikke holdes ansvarlig for manglende adgang til SportMember.no, øvrige driftsforstyrrelser, systemnedbrud eller lignende, uanset om SportMember.no kunne ha unngått disse.

8.2 All bruk av SportMember.no skjer på brukers eget ansvar og for egen risiko. SportMember.no kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for brukeres bruk av SportMember.no eller manglende adgang til tjenesten.

8.3 SportMember.no er ikke ansvarlig for nøyaktigheten eller fullstendigheten av opplysninger som finnes på SportMember.no, og kan ikke holdes ansvarlig for tap som resultat av handlinger eller unnlatelser, som er foretatt med tiltro til de opplysninger som fremgår av SportMember.no eller mangel på samme.

8.4 SportMember.no kan ikke holdes erstatningsansvarlig for indirekte tap, herav, men ikke begrenset til; følgeskade, tapt innkomst, driftstap, tap av data eller tap hos deg bruker eller hos tredjepart.

8.5 Skulle SportMember.no, uaktet overstående ansvarsbegrensninger, bli erstatningsansvarlig, er SportMember.no sitt ansvar til enhver tid begrenset til et beløp, svarende til det du som bruker har betalt for bruk av tjenesten i de seneste 6 måneder forut for tapets inntreff, da aldrig mer enn et samlet beløp på 1.000 NOK.

9. ENDRING AV BRUKERBETINGELSER

9.1 SportMember.no er til enhver tid berretiget til å foreta endringer i brukerbetingelsene. Dersom SportMember.no foretar endringer i betingelsene, vil brukeren bli orientert om dette via e-post til den opplyste e-postadresse, liksom du vil bli orientert om dette neste gang du logger inn.

9.2 Dersom du ikke aksepterer de reviderte betingelsene, har du ikke mulighet for fortsatt bruk av SportMember.no

10. ENDRINGER AV TJENESTEN

10.1 SportMember.no er til enhver tid berretiget til å foreta endringer i tjenesten SportMember.no, herunder tillegg, sletting eller endringer av funksjonalitet, eller SportMember.no kan helt slutte å utby tjenesten. Alt uten noen form for ansvar.

10.2 SportMember.no vil forsøke å varsle endringer i god tid, hvis disse vurderes til å ha en vesentlig negativ betydning for brukerne.

11. TVISTELØSNING11.1 Alle komplikasjoner mellem deg og SportMember.no skal så vidt mulig løses i minnelighet.


11.2 Dersom en komplikasjon mellem deg og SportMember.no ikke kan løses i minnelighet skal en slik sak avgjøres etter dansk rett ved vanlig dansk dommstol. I det omfanget du, etter gjeldende lovgivning kan inngå en slik avtale, skal en eventuell rettsak foreligge ved Retten i Aarhus.


12. VERSJON

Dette er brukerbetingelsene for SportMember.no, versjon 1.00 av 28. oktober 2015.

PERSONDATABETINGELSER FOR SPORTMEMBER.NO

1. SAMTYKKE AV DISSE PERSONDATABETINGELSER

1.1 Disse persondatabetingelser for SportMember.no (heretter; “Persondatabetingelsene”) finner bruk i forhold til behandlingen av dine personopplysninger på SportMember.no

1.2 Ved å fortsette bruken av SportMember.no godtar du persondatabetingelsene og samtykker til den behandlingen, som er beskrevet i persondatabetingelsene. Hvis ikke du godtar persondatabetingelsene skal du avslutte all bruk av SportMember.no

1.3 Hvis du er under 13 år gammel, må du ha dine foreldre/verges samtykke når du godtar disse betingelsene.

1.4 Alle personopplysninger som behandles av SportMember.no, er beskyttet av dansk lov om behandling av personopplysninger. Det danske Datatilsyn fører tilsyn med behandling, som er omfattet lov om behandling av personopplysninger. Se www.datatilsynet.dk

1.5 Du anbefales å gjemme og eller skrive ut persondatabetingelsene.

2. DATAANSVARLIG

2.1 For de personopplysningene, som SportMember.no henter inn om deg, holdsport.dk ApS dataansvarlig. holdsport.dk ApS kan kontaktes på den adressen som er oppgitt i pkt. 2.2

3. DATABEHANDLER

3.1 I det omfanger SportMember.no behandler persondata på vegne av deg, er SportMember.no å betrakte som databehandler. I slike tilfeller handler SportMember.no utelukkende etter instruks fra deg.


3.2 SportMember.no skal treffe de nødvendige teknisk - og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger mot, at opplysninger hendelig eller ulovlig destrueres, tapes eller minskes, at de kommer til uvedkommende kjenskap, misbrukes eller i øvrig behandles i strid med Lov om behandling av personopplysninger. SportMember.no skal på anmodning fra deg gi deg tilstrekkelig opplysninger til, at du kan påse, at de nevnte tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger er truffet.

4. FORMÅL

4.1 Formålet med behandlingen av dine opplysninger er å sikre din mulighet for å anvende SportMember.no i forbindelse med de lagene du er tilknyttet. Dessuten er formålet å gi de trenere og klubber, som du er tilknyttet mulighet for å administrere de lagene du er påmeldt.


4.2 Dessuten benytter SportMember.no dine persondata slik at du blir presentert for markedsføring som, så vidt mulig, er relevante for deg.

5. INNSAMLING AV DATA

5.1 I forbinnelse med opprettelse av et lag på SportMember.no foretas det en innsamling av opplysninger om deg, enten ved at du selv opplyser disse på SportMember.no eller at din trener angi opplysningene dine om deg. Det samles, som minimum, inn opplysninger om ditt for -og etternavn og din e-post adresse. Det kan foruten dette angis opplysninger om mobiltelefonnummer, telefonnummer, fødselsdato samt adresseopplysninger.

5.2 Du har alltid mulighet for selv å rette de opplysningene du har angitt om deg på SportMember.no, se også pkt. 7.2.

6. OFFENTLIGGJØRELSE AV BILDER PÅ INTERNETTET

6.1 Dersom du offentliggjør bilder av andre spillere eller spillersituasjoner på internettet, innestår du for at de nødvendige samtykker til en slik offentliggjørelse er hentet inn i overensstemmelse med relevant lov, herunder kravene i Lov om behandling av personopplysninger.

7. INNSIKT, RETTELSE OG INNSIGELSE

7.1 Som bruker av SportMember.no har du rett til å få innsikt i de personopplysninger SportMember.no, som databehandler, har om deg. Dessuten er du berretiget til å gjøre innsigelse mot den behandlingen SportMember.no, som dataansvarlig, foretar med dine personopplysninger. SportMember.no behandler ikke andre opplysninger om deg enn de opplysninger som du kan se på din brukerkonto.

7.2 Dersom du oppdager, at de personopplysningene, SportMember.no behandler om deg, ikke er korrekte eller er misvisende, kan du foreta rettelse av disse. Hvis ikke det er mulig for deg å rette disse opplysningene kan du rette din henvendelse til SportMember.no

7.3 Enhver henvendelse vedrørerende innsikt i, rettelse, eller innsigelse mot behandling av dine persondata skal skje til SportMember.no på den oppgitte adresse i betingelsene.

8. SLETTING

8.1 Du kan alltid foreta sletting av din brukerkonto hos SportMember.no, da med unntak ift. avsnitt 4 i brukerbetingelser.

8.2 Hvis din brukerkonto slettes, slettes alle de persondata vi har registrert om deg.

9. ENDRING AV PERSONDATABETINGELSER

9.1 SportMember.no er til enhver tid berretige til å foreta endringer i disse persondatabetingelsene. Dersom SportMember.no foretar endringer i persondatabetingelse vil du bli orientert om dette via orienterings e-post samtidig med at du vil bli informert om dette neste gang du logger inn på SportMember.no

9.2 Dersom du ikke samtykker i de reviderte persondatabetingelsene, har du ikke mulighet for fortsatt bruk av SportMember.no

10. COOKIES

SportMember.no benytter seg av cookies. Det vises til SportMember.no´s cookiebetingelser.

11. VERSJON

Dette er persondatabetingelser for SportMember.no versjon 1.00 av 28/10 2015.

Gjør som 576000 andre