Player_slider

Hvordan flytter jeg spillere til et annet lag?

Har du en spiller som er registrert på feil lag, eller skal hospitere/flyttes opp eller ned til  et annet lag i klubben, kan du enkelt gjøre dette.

Det første du skal gjøre er at du skal gå til klubben gjennom å trykke på huset blant de 3 ikonene oppe i høyre hjørnet.

Her velger du "Gå til klubb". Husk at denne funksjonen kun er tilgjengelig for dem som har enten en administrativ rolle, eller er trener.

Du vil nå være i klubb-delen, og på den sorte menyen kan du trykke på funskjonen "Flytt medlemmer".

Trykker du på "Flytt medlemmer" får du nå mulighet i den første boksen til å velge hvilket lag medlemmet skal flyttes/tilføyes fra. I den neste velger du til hvilket lag medlemmet skal flyttes/tilføyes til.

Er du trener kan du kun flytte spillere fra lag hvor du har en trenerolle, men du kan flytte/tilføye til alle lag. Administratorer kan ta fra alle lag.


I den neste visning kan du velge hvilke medlemmer flyttingen gjelder.

-Ved å klikke på pluss-tegnet blir spilleren tilknyttet begge lag.

-Ved å klikke på pilen flyttes spilleren fra det ene til det andre laget.


Klubbfunksjonen er en overbygning av flere lag på SportMember.no, hvor man kan opprette og flytte spillere mellom lagene i klubben.

Under "flytt spillere" i menyen i klubben, kan du flytte eller tilknytte spillere fra et lag til et annet.

Ønsker du å flytte spilleren, skal du velge det lag han er på og deretter det lag han skal flyttes til. Du kan nå flytte ham med den lille pilen foran hans navn. Klikk på pilene og trykk lagre og spilleren er flyttet.

Ønsker du å tilknytte ham til det andre laget skal du klikke på plusset , som gjør at han blir koblet til det andre laget. På denne måten vil han etterfølgende være på begge lag.

Var denne artikkelen til hjelp?
0 av 0 synes dette var nyttig
Gjør som 1049000 andre