Bruker- og persondatabetingelser

BRUGERBETINGELSER FOR SportMember.no

1. AVTALE OG ANSVAR AV BRUKERVILKÅR

1.1 Disse vilkår for bruk (heretter 'Vilkår for bruk') for SportMember.no, styrer forholdet mellom brukerne ogSportMember.no.

1.2 Ved å fortsette bruken av SportMember.no, godtar du vilkårene for bruk. Hvis du ikke godtar vilkårene, må du slutte å bruke SportMember.no.

1.3 Ved å godta vilkårene for bruk, gir du ditt samtykke til SportMember.no, som gjør at SportMember.no kan behandle dataene dine.

1.4 Hvis du er under 16 år, må du ha foreldres samtykke til godkjenning av vilkårene og samtykke til SportMember.no.

1.5 Du anbefales å lagre og skrive ut vilkårene for bruk.

2. OM SPORTMEMBER.NO

2.1 SportMember.no er et online verktøy for å koordinere alle typer lagsporter.

2.2 SportMember.no er drevet av:

Holdsport.dk ApS
Filmbyen 23, 3. sal.
DK-8000 Århus C
CVR-nr. : 33765509
E-mail: info@sportmember.no
Telefon: 22661388

3. BRUKERKONTO

3.1 For å bruke SportMember.no må du opprette en brukerkonto.

3.2 Se SportMember.no´s håndtering av personlig informasjon i SportMember.dks personlige vilkår nærmere i dette dokumentet.

3.3 Det er ditt eget ansvar at informasjonen i brukerkontoen din er korrekt og oppdatert. SportMember.no har intet ansvar for konsekvensene av feil informasjon på brukerkontoen.

3.4 Når du oppretter en brukerkonto, velger du et passord. Ditt passord er personlig og du må behandle det fortroligt.

3.5 Skulle du oppleve misbruk av ditt passord eller brukerkonto, vennligst kontakt SportMember.no på adressen eller e-postadressen ovenfor.

4. SLETT

4.1 Hvis du ønsker å slette brukeren, kan dette gjøres under 'Profilinnstillinger'. Ved sletting er det spesielle forhold for mulige scenarier. Disse er utarbeidet i SportMember.no´s brukervilkår § 8.

4.2 Sletting av brukeren krever en aktiv handling fra din side. Brukeren forblir i SportMember.no´s database til du aktivt sletter brukeren.

5. RETTIGHETER

5.1 SportMember.no har alle rettigheter, inkludert eiendom og opphavsrett til SportMember.no.

5.2 Ved aksept av vilkårene vil du få en tidsbegrenset, ikke-eksklusiv og omregningsbar rett til å bruke SportMember.no som gjort tilgjengelig på Internett. Bruksretten er underlagt din fortsatte aksept av vilkårene, inkludert vilkårene for bruk, for SportMember.no. Hvis du ikke godtar slike vilkår, må du umiddelbart si opp bruk av SportMember.no.

5.3 I den grad du sender materiale til SportMember.no, gir du SportMember.no rett til bruk av slikt materiale slik at SportMember.no kan avslutte sine tjenester. Du godtar at du har de nødvendige rettighetene til å gi SportMember.no en slik bruksrett.

6. KRAV PR. E-POST

6.1 Ved å godta disse vilkårene, godtar du at SportMember.no kan sende orienterings-e-post til e-postadressen du har lagt til din brukerkonto på SportMember.no.

6.2 Du gir ved aksept av disse vilkårene for tillatelse at hvis laget ditt bruker SportMember.no er organisationshat å sende e-post, kan du motta e-post fra for eksempel en forening eller forbund som din klubb er medlem.

6.3 Slike e-postmeldinger kan inneholde reklamemateriell, underlagt ditt eget samtykke.

7. BETALINGER

7.1 Hvis du som bruger tilknytter muligheden for at modtage og afsende betalinger fra din brugerkonto, skal du være opmærksom på, at dette sker på baggrund af en aftale, som du indgår med tredjepart.

7.2 SportMember.no er ikke ansvarlig for alle betalingsbetingelser.

8. ANSVARSBEGRENSNING

8.1 SportMember.no blir gjort tilgjengelig som den er og står i skjemaet til enhver tid. SportMember.no arbeider for at tjenesten skal være tilgjengelig når som helst, men garanterer ikke dette. SportMember.no kan ikke holdes ansvarlig for manglende tilgang til SportMember.no, andre funksjonsfeil, systemkrasj eller lignende, enten SportMember.no kunne ha unngått disse.

8.2 Bruk av SportMember.no foregår på egen risiko og på egen risiko. SportMember.no kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for bruk av SportMember.no av brukeren eller manglende tilgang til tjenesten.

8.3 SportMember.no er ikke ansvarlig for nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjonen på SportMember.no, og er på ingen måte ansvarlig for eventuelle tap som følge av handlinger eller unnlatelser gjort i tillit til opplysningene fastsatt i lagidretter eller mangel på det samme. Videre er SportMember.no aldri ansvarlig for data, informasjon, etc., som vist på nettsider knyttet fra SportMember.no.

8.4 SportMember.no kan ikke i noe tilfelle være ansvarlig for indirekte tap, inkludert, men ikke begrenset til, følgeskader, tapt fortjeneste, driftsavbrudd, tap av data eller andre tap i en konto eller fra tredjeparter.

8.5 Hvis SportMember.no Uavhengig av ovenstående ansvarsbegrensninger kan være ansvarlig for skader er SportMember.no ansvar til enhver tid begrenset til et beløp som tilsvarer hva du som bruker har betalt for bruken av SportMember.no i løpet av de siste 6 måneder før skaden oppsto likevel aldri mer enn totalt 1 000 kroner.

9. MODIFIKASJON AV BRUKERVILKÅR

9.1 SportMember.no har rett til når som helst å gjøre endringer i vilkårene for bruk. Hvis SportMember.no gjøre endringer i brukervilkårene, vil brukerne bli informert om dette ved å sende ut orientering e-post til den angitte e-postadresse og du vil bli informert om dette på neste kommende pålogging.

9.2 Hvis du ikke godtar de reviderte vilkårene, vil du ikke kunne fortsette å bruke SportMember.no.

10. ÆNDRINGER TIL TJENESTEN MV.

10.1 SportMember.no har rett til enhver tid å gjøre noen endringer i tjenesten SportMember.no, herunder kan legges til, slettes og endret funksjonalitet eller SportMember.no kan slutte å tilby tjenesten SportMember.no. Alt uten ansvar.

10.2 SportMember.no vil søke rettidig varsel om endringer som anses å ha en betydelig negativ innvirkning på brukerne.

11. TV LØSNING

11.1 Enhver tvist mellom SportMember.no og du skal så langt som mulig løses i enkelhet.

11.2 Dersom en tvist mellom SportMember.no og du ikke kan løses i minnelighet, skal et slikt tilfelle avgjøres etter dansk lov på vanlige danske domstoler. I den utstrekning at du kan inngå en slik avtale i henhold til gjeldende lov, må eventuelle rettssaker innbringes for retten i Århus.

12. VERSION

Dette er vilkår for bruk for SportMember.no versjon 2.00 25. mai 2018.

PERSONLIGE VILKÅR FOR SportMember.no

1. AVTALE OG GODTGJØRELSE AV PERSONLIGE BETINGELSER

1.1 Disse personlige betingelsene for SportMember.no (heretter 'Personvern Vilkår') skal gjelde i forhold til behandlingen av dine personopplysninger på SportMember.no.

1.2 Ved å fortsette bruken av SportMember.no, godtar du vilkårene for bruk og godtar behandlingen som er beskrevet i vilkårene for bruk. Hvis du ikke godtar vilkårene for bruk, må du slutte å bruke SportMember.no.

1.3 Hvis du er under 16 år, må du ha foreldres samtykke når du godtar disse vilkårene og gir ditt samtykke.

1.4 Eventuelle personopplysninger som behandles av SportMember.no, er underlagt retningslinjer for personvern, som trer i kraft d. 25 mai 2018. Den danske Data Protection Commissioner oppsyn all behandling dekket Privacy forordning. Se www.datatilsynet.dk.

1.5 Du anbefales å lagre og skrive ut de personlige vilkårene.

2. DATA-ANSVARLIG

2.1 Hvis du er medlem av en klubb eller forening som har akseptert en databehandleravtale mellom klubben og SportMember.no, denne behandlingsansvarlige. Klubben er dermed ansvarlig for overholdelse av forskriftene i samsvar med personopplysningsforskriften. Videre er det også klubbens ansvar å informere om formålet med databehandling.

2.2 Hvis du ikke er tilknyttet en klubb som har inngått en dataavtale, er SportMember.no ansvarlig for data og data.

3. DATAHANDELER

3.1 SportMember.no er en dataprosessor og fungerer derfor på vegne av og etter instruksjoner fra klubben din. Ifølge dine rettigheter som bruker, vil SportMember.no følge instruksjonene i forbindelse med for eksempel tilbaketrekking av samtykke eller lignende.

3.2 SportMember.no må ta nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte data mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap eller endring og mot uautorisert avsløring, misbruk eller annen behandling i strid med Privacy forordning. SportMember.no skal gi deg tilstrekkelig informasjon for å sikre at ovennevnte tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger er tatt.

4. MÅL

4.1 Formålet med behandlingen av informasjonen er å sikre at du kan bruke SportMember.no i forbindelse med lagene du er registrert hos. Dette tillater trenere og klubber som du er tilknyttet til å administrere lagene du er registrert hos. Retsgrunnlaget for databehandling er artikkel 6 nr. 1. 1, i den generelle EU-personreguleringsreguleringen.

4.2 I tillegg bruker SportMember.no dine opplysninger til markedsføringsmessige formal i form av at du blir presentert for relevante reklamer. Opplysinger som ikke er sensitive, alder, kjønn, sportsgren og postnummer, videresendes til annonsenettverket Krak Media Group. Dine sensitive opplysninger og kontaktinformasjoner videresendes aldri.

5. SAMLING AV DATA

5.1 I forbindelse med etableringen av et team av SportMember.no gjort innsamling av informasjon om deg, enten du angir denne informasjonen i SportMember.no, eller trener for en spesifikk informasjon om deg. I denne sammenhengen samler du minst ditt for- og etternavn og din e-postadresse. Herfra kan du også velge et alternativ som informasjon om mobilnummer, telefonnummer, fødselsdato og adresseinformasjon.

5.2 Du kan alltid rette opp informasjonen du har gitt på SportMember.no, se også avsnitt. 7.2.

5.3 SportMember.no registrerer også aktiviteter og arrangementer, inkludert deltagelsesregistrering, utbetalinger, registrering av målscorer etc.

5.4 Som dataansvarlig har klubben din mulighet til å skaffe seg den ønskede informasjonen, som kan inneholde sensitive data om deg. Dette er utelukkende klubbens ansvar og derfor må klubben også ha en gyldig grunn til dette.

6. BILDER PÅ SportMember.no

6.1 Hvis du velger å laste opp et profilbilde til profilen din, godtar du at klubben kan bruke profilbildet ditt på deres hjemmeside. Du vil alltid kunne slette eller endre bildet fra profilen din. Hvis du ikke vil vise et profilbilde på klubbens nettside, kan dette avvelges under 'Profilinnstillinger'.

6.2 Ved bruk SportMember.no, gir du tillatelse til å vises på klubbens interne SportMember.no plattform og din klubbens hjemmeside om situasjonen for bilder tatt på offentlige steder, blant annet fra avviklet kamper eller lignende.

7. DINE RETTIGHETER

7.1 Som bruker av SportMember.no har du rett til å få innblikk i den personlige informasjonen som SportMember.no behandler om deg. Videre har du rett til å motsette seg behandlingen som SportMember.no fungerer som dataprosessor for din personlige informasjon. SportMember.no behandler ikke noen informasjon om deg enn den informasjonen du kan vise i din brukerkonto.

7.2 Hvis du finner ut at den personlige informasjonen som SportMember.no behandler om deg, er feil eller villedende, kan du rette dem. Hvis det ikke er mulig for deg å rette opp informasjonen, vennligst kontakt SportMember.no.

7.3 Eventuell forespørsel om innsikt, rettelse eller innvendinger mot behandling av dine personopplysninger må gjøres til SportMember.no via 'Kontakt' på vår hjemmeside..

7.4 Du som bruker av SportMember.no har rett til å motta informasjonen som er registrert om deg. Under 'Profilinnstillinger' -funksjonen er funksjonen 'Eksporter data', hvor alle dine personlige data kan lastes ned.

7.5 Hvis du har blitt opprettet av klubben din, blir brukeren 'Ubemannet' til du logger på og aktivt gir ditt samtykke til SportMember.no. Hvis klubben din har etablert deg, er det klubbens ansvar å få ditt samtykke til å vises på SportMember.nos plattform.

7.6 Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt. Tilbaketrekking av samtykke betyr at du ikke lenger kan bruke SportMember.no. For å trekke samtykket, slett du brukeren under 'Profilinnstillinger'. Det er spesielle vilkår for sletting, jfr. 8.

8. SLETTING

8.1 Når trener eller klubb sletter deg

8.1.1 Din trener eller klubb har mulighet til å slette medlemskapet i laget. I dette scenariet blir ikke brukeren slettet fra SportMember.no. Brukeren din vil fortsatt være aktiv og kunne bli med i et nytt lag eller klubb.

8.1.2 Hvis du ønsker å slette brukeren din fra SportMember.no, kan dette gjøres under 'Profilinnstillinger'.

8.2 Når du sletter brukeren, har klubben din grunn til å beholde dine personlige data

8.2.1 Klubben din kan ha gyldig grunnlag for lagring av data, selv om du sletter brukeren. Dette gjelder i forbindelse med rapportering av medlemskap til sentralforeningsregisteret. Din klubb har rett til passiv lagring av opplysninger om medlemskapet til klubben i inntil 3 år etter registreringsåret, jf. Artikkel 17 nr. 1 i EUs personopplysningsforskrift. 3. Etter 3 år vil alle data bli slettet fra SportMember.nos database.

8.2.2 I forbindelse med sletting får du muligheten til å motta nyhetsbrev fra SportMember.no og din klubb

8.3 Når du har blitt opprettet av klubben din uten ditt samtykke

8.3.1 Noen klubber bruker SportMember.no som medlemsdatabase. Din klubb kan derfor opprette deg som en 'ubevisst' bruker. Hvis klubben kommer inn i kontaktinformasjonen din, vil SportMember.no kontakte deg så snart som mulig angående din opprettelse. I dette tilfellet er klubben ansvarlig for å få ditt samtykke til å vises på SportMember.nos plattform. Hvis du ønsker å slette herfra, vennligst kontakt klubben.

8.4 Når du sletter brukeren, men du har etterskudd

8.4.1 Hvis du ønsker å slette din bruker, men har restanser i form av kvoter eller deltakelse i betalings aktiviteter, reserver SportMember.no retten til å lagre dine personlige opplysninger til betaling av restskatt er betalt.

8.4.2 Hvis du ikke lenger er medlem av klubben din, men du kan ikke slette brukeren din på grunn av en ny betinget betaling, vennligst kontakt din klubb. SportMember.no kan ikke slette brukeren din i dette tilfellet, da SportMember.no ikke kan dømme ditt medlemskap til din klubb.

9. MODIFIKASJON AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER

9.1 SportMember.no har rett til når som helst å endre disse vilkårene. Hvis SportMember.no endrer vilkårene for bruk, vil du bli informert om dette ved å sende orienterings-e-post til den registrerte e-postadressen som er registrert under din brukerkonto, og du vil bli informert om dette ved neste innlogging.

9.2 Hvis du ikke godtar de reviderte vilkårene for bruk, vil du ikke kunne fortsette å bruke SportMember.no.

10. COOKIES

SportMember.no bruker informasjonskapsler. Se SportMember.nos retningslinjer for personvern og cookies.

11. VERSION

Dette er Personvernvilkår for SportMember.no versjon 2.00 25. mai 2018.

Klar til å komme i gang?

Klubben din på din måte! Administrer klubben din med SportMember og lette arbeidsbelastningen. Vi vil gjerne hjelpe deg i gang. Opprett en konto med en gang.
Hva koster det?
Hvilke behov har klubben din? Basis- eller PRO-abonnement?
Prisdetaljer
Funksjoner
Ingen klubber er like. Våre funksjoner dekker dine behov.
Funksjoner