Player_slider

Hvordan oppretter jeg en lagbetaling?

I SportMember har du mulighet for å innkreve kontingent innen spillerne blir en del av et lag.

For å opprette kontingent i SportMember skal du ha admin-rettigheter til din klubb. Når du har dette, skal du inn under “Kontingent”-fanen på din klubbside. Hvis din klubb ikke har opprettet et kontonummer hvor kontingentbetalinger skal sendes til, så er det her dette gjøres. Du har nå mulighet for å opprette engangskontingenter, lagkontingenter, faste kontingenter, månedskontingenter og individuelle betalinger. Her velger du “Lagkontingent”.

Nå har du mulighet til å opprette en ny lagkontingent. Dette gjøres ved hjelp av “Opprett lagkontingent”-knappen nede i bunnen av skjermen.

Du skal nå utfylle lagnavn samt idrettsgren til det nyopprettede laget. Du har samtidig mulighet til å angi et maks antall deltagere samt maks antall for hvor stor en eventuell venteliste vil kunne bli. Du kan også angi et start- og sluttidspunkt for påmelding til laget samt en beskrivelse til påmeldingsformularen, evt. med litt info om laget.

Du skal så velge det kontonummeret som kontingentene skal sendes til. Nå velges det et beløp, hva det skal koste å være en del av laget. Du har også mulighet til å angi en eventuell husstandsrabatt i tilfelle av at flere spillere kommer fra samme husstand.

Du har nå opprettet laget, og folk kan påmelde seg ved å betale.

Det koster 3kr. + 1% av beløpet i gebyr å betale, og pengene utbetales 3-5 bankdager etter spilleres påmelding/betaling.

Lagkontingenter er opplagte i forbindelse med en gratis hjemmeside gjennom SportMember. Her kan medlemmer finne de spesifikke lagene via en påmeldingsformular, hvor man betaler for et år eller en sesong om gangen. Denne type kontingent er opplagt til idrettsgrener som turn og svømming, hvor valg av lag ikke nødvendigvis er aldersoppdelt som i fotball, men mer emneoppdelt fra år til år.

Var denne artikkelen til hjelp?
0 av 0 synes dette var nyttig
Gjør som 1049000 andre