Hvordan oppretter jeg betaling av kontingent?

Det er ikke noe svar på dette spørsmålet knyttet til bruken av SportMember fra appen.

På SportMember.no har man muligheten for å oppkreve kontingenter fra spillere via våres betalingssystem til sport.

Betalingssystemet til oppkreving av kontingenter finnes under fanen ”Klubb”. For å komme i gang med betalingssystemet skal du være administrator i klubben. Heretter følges disse trinn:

Inne i klubben finnes menypunktet "Kontingent". Du vil tfterfølgende kunne klikke på menypunktet "Opprett kontonummer", hvor alle klubbens informasjoner skal utfylles. Ved opprettelse av klubbkonto skal man benytte sin egen BankID, så SportMember vet hvilke person som har opprettet kontonummeret.

Det finnes 4 forskjellige måter å opprette kontingent på

  1. Enkelt kontingent, hvor man sender ut et kontingent til et lag eller en avdeling en av gangen. Ved utsendelsen kan man ved utsendelse fjerne eller endre beløp på enkelte spillere. Dette skjer innen utsendelsen av kontingent per emai.
  2. Faste kontingenter, hvor man oppretter kontingent på faste datoer f.eks. to ganger om året. Deretter velger man hvilke lag som skal føres på det enkelte kontingent og hvilke spillere eller trenere som skal fritas.
  3. Lag-kontingent, hvor man oppretter et lag med maks antall deltakere, samtidig med at kontingenten opprettes. For å delta på laget skal man først betale, det gjøres enten via klubbens  gratis hjemmeside eller via et betalingslink.
  4. Måneds kontingent eller Abonnement, hvor man velger hvilke måneder som skal trekke faste beløp. Deretter velges det hvilke lag som skal trekkes månedlig og hvilke spillere som skal fritas for trekk.

Hvis du vil opprette en enkelt kontingent skal du

  1. Klikk på "Oppret ny betaling" og velg hvilke lag kontingentbetalingen skal omfatte. Utfyll deretter de påkrevede betalingsinformasjoner og trykk "Neste".
  2. I betalingssystemet velges det om det skal oppkreves i satser med abonnementstrekk eller ved engangsbetaling.
  3. Etterfølgende kan du endre beløpet eller frita enkelte spillere for betaling av kontingent. Heretter trykker du på "Opprett og send betalingse-mail".
  4. Heretter mottar spillerene en email med et link til betalingen av kontingenten.
  5. På SportMember kan man i oversikten se status for den enkelte spillers betaling av kontingent. Herunder finner du dessuten en lang rekke funksjoner hvor du bl.a. kan sperre spillere som ikke har betalt eller utsende påminnelser til spillere som ikke har betalt.
Var denne artikkelen til hjelp?
0 av 0 synes dette var nyttig

Klar til å komme i gang?

Klubben din på din måte! Administrer klubben din med SportMember og lette arbeidsbelastningen. Vi vil gjerne hjelpe deg i gang. Opprett en konto med en gang.
Hva koster det?
Hvilke behov har klubben din? Basis- eller PRO-abonnement?
Prisdetaljer
Funksjoner
Ingen klubber er like. Våre funksjoner dekker dine behov.
Funksjoner