Player_slider

Hvordan oppretter/tilknytter jeg en forelderprofil?

Sportmember er ikke bare en app for medlemmer og trenere på et lag/ i en klubb. Foreldre har også en viktig rolle, og deres oversikt over barnet aktiviteter kan være avgjørende for å få hverdagen til å gå rundt på en effektiv og oversiktlig måte. 

Derfor kan man på Sportmember naturligvis knytte ett eller flere barn til en forelderprofil. På den måten kan foreldrene være med på å håndtere av/påmelding til aktiviteter, betaling av kontigenter, og enda mer på barnets vegne- uten å være en del av laget. Selve barnet har IKKE tilgang til foreldrenes profil fra deres egen login- det er kun foreldreren som har rettigheter til barnet. 

Uansett om du knytter et barn/flere barn til en eksisterende forelderprofil eller oppretter en ny forelderprofil, så fremgår man kun på det lag man selv tilhører. En statisk forelderprofil som ikke selv er en del av noe lag, fremgår derfor heller ikke på medlemslisten på barnets profil. 

En forelderprofil kan både brukes når man er del av et lag, og når man ikke selv er del av et lag. På barnets profil får treneren mulighet til å se kontaktinformasjon til foreldrene som en knyttet til barnet. På den måten kan trener og forelder kommunisere direkte utenom barnets profil

I Sportmember-appen finnes det flere måter å få en forelderprofil på. Her en gjennomgang:


Når forelderen i forveien IKKE har en profil på Sportmember

Har du flere barn som er brukere på Sportmember, blir det raskt vanskelig å huske alle brukernavn og passord når man hele tiden skal logge inn og ut av de forskjellige brukerne. Derfor kan du opprette en forelderprofil, og hurtig skifte mellom din egen profil og dine barns profil- uten å måtte logge ut av den ene profil og inn på den andre.

For å opprette en foreldreprofil og knytte den til barnet, skal du gå inn på barnet ditt sin eksisterende profil. Trykk på ikonet som viser én mannøverst i høyre hjørne på Sportmember, og gå å til "Profilinnstillinger" hvor du vil finne funksjonen "Foreldreprofil". 


Trykk "Opprett foreldreprofil".

Fyll ut opplysningene for din nye foreldreprofil. Vær oppmerksom at det er dine egne opplysninger du skal skrive inn, ikke barnets. Når du har gjort dette, trykker du "opprett". 

Du har nå opprettet en bruker i ditt navn, og du blir med det samme tilknyttet din datters/søns profil som du i forveien var logget inn med. På denne måten har du fortalt systemet at du er forelder til den du var logget inn med fra start- og at dette er profilen du fremover skal logge inn med for å adminstrere barnets aktiviteter og kommunikasjon. 

Neste gang du logger inn med din nye forelderprofil, vil du se dette:

Når forelderen allerede HAR en profil på Sportmember

Hvis du som forelder allerede har en normal profil på Sportmember (en medlemsprofil/trenerprofil som er del av et lag/klubb på Sportmember), kan denne også brukes som foreldreprofil til en barn. Forelderen kan godt være tilknyttet et helt annet lag, enn det barnet figurerer på. 

For å gjøre dette skal du gå inn på din egen profil og velge "Profilinnstillinger" øverst i højre hjørne. Her finner du funksjonen "Foreldreprofil" som vist tidligere. 

Her skal du taste inn brukernavn og passord til ditt barns profil, som allerede er eksisterende medlem på Sportmember. Trykk så "Koble profil". 

Man skal notere seg at dette ikke er måten man oppretter et barns medlemsprofil på Sportmember, dette er bare hvordan man knytter en foreldreprofil til ditt barns allerede eksisterende profil. Hvis man vil opprette et medlem på Sportmember gjøres dette via forsiden, via et påmeldingsformular på klubbens hjemmeside, eller ved at en trener/klubbadministrator opretter et medlem i en klubb/lag. 


Legg til flere barn til din foreldreprofil

Ovenfor står det beskrevet hvordan man oppretter en foreldreprofil, og hvordan man knytter et barn til en allerede eksisterende profil. På Sportmember finnes det heller ingen begrensninger på hvor mange barn kan kan knytte opp til sin foreldreprofil. 

Ønsker du å legge til enda et barn til din foreldreprofil, gjenntar du trinnene beskrevet i forrige punkt. Da barnet allerede har en eksisterende profil på Sportmember, er det kun barnets brukernavn og passord som skal tastes inn for å koble det til foreldreprofilen. Når du trykker  "Koble til" har d u har knyttet enda ett barn til din foreldreprofil på Sportmember.

I bildeeksempelet kan man se at profilen "Jan Karlsen" har to barn koblet til sin foreldreprofil, og han kan skifte frem og tilbake mellom disse.

Fjern en foreldreforbinnelse

Har gjort noe feil, er det også her du sletter en foreldreforbinnelse. Under "Foreldreprofil" i profilinnstillingene ser du en oversikt over hvilke brukere du er knyttet til. Tilknyttningen fjerner du enkelt ved å trykke på den røde søppelkassen ved siden av den brukeren du ikke lenger vil være knyttet til.

Når du trykker "Fjern", fjerner du forbinnelsen til denne brukeren.
Var denne artikkelen til hjelp?
0 av 0 synes dette var nyttig
Gjør som 1045000 andre