Player_slider

Innebandy og regler

Hva er innebandy?
Innebandy er et lagspill med køller og en plastikkball som spilles på bane. Formålet er å skyte ballen i motstanderens mål i form av et skudd med køllen, da det ikke er tillatt å score med en annen del av kroppen. Laget med flest mål på tavlen når kampen er ferdig vinner.

Banen

En innebandybanes dimensjoner er de samme som en håndballbane - 40 x 20 meter. Det vil si at innebandy i utgangspunktet kan spilles i alle landets indendørshaller. I innebandy skiller banen seg dog ut ved å være omringet av 50 cm høye vant rundt hele banen. Disse vantene er buet i de fire hjørnene, og gir muligheten for å utnytte vantet som spillstasjon.

Floorball regler
En indebandybane med de tilhørende udskiftningsområder

I hver ende er et mål plassert i et målfelt på 4 x 5 meter. Her står målvakten i et felt på 1 x 2,5 m, som kun må brukes av målvakten. Dette feltet markerer også grensen for hvor målvakten må bruke hendene. Selve målet minner om et ishockeymål, er rektangulært og fremskutt fra det bakerste vantee med 2,85 meter. Dette gjør det mulig å spille bak målet.

Innebandy regler

Kampens spilletid

 • En kamp varer 3 perioder à 20 minutters varighet. 10 minutters pause mellom periodene.
 • I U11 til U17 spilles det 3 perioder à 15 minutter
 • Effektiv spilletid - er ballen ute av spill stoppes tiden
 • Sidebytte ved ny periode, noe som også innebærer utskiftnings-/benkområde
 • Hvert lag har én time-out pr. kamp - spillet skal startes fra samme sted som det ble stoppet
 • Ved uavgjort etter 3 perioder går kampen i 10 minutters forlenget spilletid
 • Ved uavgjort etter forlenget spilletid avgjøres kampen på straffeslag (5 spillere fra hvert lag)

Lag

Innebandy regler
 • 2 lag bestående av 5 utespillere og 1 målvakt - maks. 20 spillere på hvert lag kan registreres til kamp
 • Alle utespillere har en kølle, mens målvakten er overlatt til å stoppe ballen med kroppen
 • Målvakten bruker hjelm, hansker og knebeskyttere - dog ikke utstyr som dekker mer enn kroppen, som eksempelvis skulderpuder. Må kun røre og kaste ballen i det store målfeltet.

Ballen

Innebandy regler

En innebandyball er laget av plastikk og kjennetegnes ved sine 26 hull, og er som oftest helt hvit. Ballen er 72 mm i diameter og veier 23 gram.

 

Køllen

Hvor lang skal køllen være?
Høyde Skaftlengde
+ 195 cm 102-104 cm
180-195 cm 99-101 cm
170-185 cm 96-98 cm
160-170 cm 91-95 cm
150-160 cm 85-90 cm
135-150 cm 80-84 cm
130-135 cm 75-79 cm
125-130 cm 70-78 cm
120-125 cm 65-69 cm
- 120 cm 55-64 cm

En innebandykølle er mindre enn en ishockeykølle. Skaftets materiale er produsert i karbonfiber, glasfiber, plastikk eller komposit. Er man høyrehendt, bør bladet bøyes til høyre, da det er den siden man skyter med. For å få et best mulig grep om køllen med begge hender bruker man et køllegrep på den øverste del av skaftet. (forklarende bilde)

I innebandy snakker man om flex som betegnelse på køllens stivhetsgrad. Den stiveste køllen som produseres har en flex på 23 mm, mens den mest bøyelige køllen har en flex på 36 mm. Normalt starter barnespillere med en høy flex, mens seniorspillere har en meget lav flex.

Plastikkbladet i enden av køllen, som max. må ha en 30 cm krumming har innebyggede hull. Dette for å gjøre det lettere å kontrollere ballen, minske luftmotstand ved slagskudd, og å gjøre den lettest mulig.

Spilleregler

 • Ballen skal spilles langs bakken. Skal forbli under knehøyde (med unntakelse av skudd på mål)
 • Køllens blad skal hele tiden forbli under hoftehøyde
 • Taklinger med kroppen er IKKE tillatt - kun lett kontakt med motstanderen i ballkontroll aksepteres
 • Flytende innbytter - ubegrenset antall. Gjelder også bytte av målvakt med en utespiller, hvis man eksempelvis jakter et mål mot slutten av kampen. Den spiller som forlater banen skal være ute, og over vantet, før innbytteren kommer inn på banen.
 • Kun lagkapteinen kan snakke med dommeren i kampens hete
 • 2 dommere dømmer kampen
Floorball regler
Sådan ser en indebandybanes hjørner ud. Banden kan bruges som spilstation.

Dødballsituasjoner og forseelser

I innebandy omfatter dødballsituasjoner duell, innslag, frislag og straffeslag.

Duell: Ved starten av en ny periode og etter en scoring foretas en såkalt "duell" fra midten av banen, hvor én spiller fra hvert lag kjemper om ballbesittelsen ved å stikke køllen ut for å erobre ballen. Hvert lag skal være på egen banehalvdel. Hvis spillet avbrytes uten at det kan dømmes innslag, frislag eller straffeslag, tas duellen på det nærmeste punktet hvor spillet stoppet (eks. hvis målet flyttes, en spiller skades, hvis vanten adskilles mm). En duell kan gjerne gå direkte i mål.

Innslag: Skal tas fra punktet der hvor ballen gikk over vantet. Skal være 1,5 meter fra vantet eller nærmere - dog aldri bak mållinjen. Det laget som ikke rørte ballen sist da den gikk over vantet tar innslaget, og motstanderen skal stå minst 3 meter fra ballen (inklusiv køllen). Ballen skal slås inn - det er ikke tillatt å drible eller føre direkte fra innslag. Det er dommerens avgjørelse om det er i orden å igangsette spillet selv om ballen ikke ligger helt stille og/eller er plassert på det helt presise punktet hvor den forlot. Et innslag kan gjerne gå direkte i mål.

Frislag: Dømmes ved forseelser med mindre det ikke-feilende laget oppnår en fordel. I såfall anvendes fordelsregelen, og spillet fortsettes. Forseelser kan dømmes på alt fra:

 1. Slag med kølle
 2. For høy kølle (over hoftehøyde)
 3. Hard kroppskontakt/sperring av motspiller/obstruksjon
 4. Spark og skubb som ikke er skulder mot skulder
 5. Holding av motspillers kølle
 6. Spill med foten over knehøyde eller to berøringer på rad med foten
 7. Plassering av kølle, fot eller bein mellom motstanderens bein
 8. Utespillers plassering i målvaktsfeltet hvis det har innflydelse på spillet
 9. Målvakt som forlater målfeltet i forbindelse med utkast
 10. Målvakt som kaster/sparker ballen over vantet
 11. Målvakt holder ballen i kontroll mer enn 3 sekunder
 12. Bevisst pasning fra utespiller til egen målvakt
 13. Nøling/uthaling av tid (bevisst forsinkelse av spillet, eks. ute ved vantet)

Som ved innslag tas et frislag maksimalt 1,5 meter fra vantet, men ikke bak mållinjens imaginære strek eller tettere enn 3,5 m fra målvaktsfeltet (i disse situasjoner er det 0,5 m til forsvarsmuren og de obligatoriske 3 m. til frislaget som det alltid skal være fra ball til modstander inkl. kølle). Laget som tildeles frislaget er ikke forpliktet til å vente på at forsvaret får satt opp en mur, og at dommeren setter spillet i gang igjen. Ballen skal slås til en med/motspiller før spilleren som tok innslaget må røre ballen igjen. 

Straffeslag:  Forseelse som av dommeren vurderes for å være tilstrekkelig hard. Det kan være:

 1. Opplagt målsjanse ødelegges pga. forseelse (medmindre fordelsregelen blir brukt)
 2. Bevisst fjerning av målet fra det forsvarende lag i forbindelse med en opplagt målsjanse til motstanderen
 3. Det forsvarende laget bevisst spiller med for mange spillere på banen i forbindelse med en opplagt målsjanse til motstanderen

Straffeslag skal alltid tas fra midten av banen som i ishockey, og hvor man løper ned mot målvakten og avvikler en skuddvariant - ballen skal hele tiden beveges fremover, og skytteren kan berøre ballen så mange ganger han eller hun vil. Alle spillere unntatt skytter og målvakt plasseres på innbytterbenken under straffeslaget. Målvakten skal stå på mållinjen ved straffeslagets start, men kan gerne bevege seg ut i feltet deretter. Dersom målvakten rører ballen, er ballen dømt død og må ikke røres av skytter igjen. Hvis det feilende laget i forbindelse med straffeslagskjennelsen fkik en 2-minutters utvisning, skal utvisningen annulleres dersom straffeslaget omsettes i mål.. 

staffe 2.png
I forbinnelse med et straffeslag kan skytteren røre ballen så mange gange han har lyst til, så lenge ballen er i bevegelse.

Utvisninger

På samme måte som i andre idrettsgrener kan en forseelse ansees å være både forsettelig og tilstrekkelig hard til at det medfører en utvisning til den feilende spiller. Ved en utvisning må spilleren ut på benjen, og laget må ikke sette hverken han/hun eller en ny spiller inn, før undertallsperioden er utløpt. Det kan både tildeles 2-minutters utvisninger og 5-minutters utvisninger i innebandy avhengig hvor voldsom/hensynsløs forseelsen er.

min.png
En dommer signalerer en utvisning med den ene hånden opp i været. Her ses to fingre som signaliserer for 2-minutter, fem fingre for 5-minutter og en knyttet neve for en 10-minutters personlig straff.

2-minutters utvisning gis i forbindelse med de førstnevnte forseelser, dersom dommerne vurderer forseelsen i en alvorlig nok grad til at det skal gis en 2-minutter. 

5-minutters utvisning gis for voldelige/farlige slag med køllen, hekting av motspillers med køllen, kast av kølle eller annet utstyr i forsøk på å nå ballen, voldelig angrep på motstander eller en takling av en motspiller mot vantet eller målet.

Uansett hvor mange utvisninger et lag får, skal laget alltid ha minimum 4 spillere på banen. Med andre ord betyr det at et lag i tilfelle av 3 utvisninger i samme tidsrom først får den siste straff når den første utløper. 

I innebandy spiller man med avventende utvisninger. Disse oppstår når det ikke-feilende lag bevarer ballkontroll etter at forseelsen er gjort, slik at man dermed får mulighet for å fortsette angrepet. Når feilende lag får ballen igjen effektueres utvisningen.

Hvis motstanderlaget får ballen i nettet i en overtallssituasjon, skal en 2-minutters utvisning annulleres. Dette gjelder ikke ved 5-minutters utvisninger. Ved en 2-minutters utvisning med påfølgende straffeslag, skal utvisningen heller ikke annulleres ved straffescoring. 

En spiller kan motta en personlig straff på 10 minutter, hvis han/hun utøver usportslig opptreden. I innebandy innebærer dette bl.a:

 1. Fornærmende/urettferdig oppførsel ovenfor dommere, spillere, officials eller tilskuere
 2. Forsøk på filming med hensikt på å oppnå en fordel
 3. Forsettelig spark/slag til vant eller mål
 4. Kast av kølle eller annet utstyr i raseri

En 10-minutters personlig straff medfører automatisk en 2-minutters utvisning til laget. Når den utløper, kan en annen spiller fra benken settes på banen. Den personlige straff kan ikke annulleres i tilfeller av en scoring fra motstanderlaget. 

Hvor kan man spille innebandy i Norge?

Innebandy spilles idag over stort sett hele landet, og er i stadig vekst. Norges Bandyforbund har 25 000 medlemmer, hvor over 7 000 er lisensierte innebandy-spillere. Innebandy kan de spilles i det fleste idrettshaller.

Nesten halvdelen av alle danske innebandyklubber benytter i dag medlemssystemet SportMember. Systemet brukes av trenere, klubbstyret, kasserere, spillere og foreldre til å kommunikere og effektivisere møtetidspunkter, hallbookinger, kontingentinnkrevninger, og mye mere. Der er gratis opprettelse for deg/dere på SportMember.no - det eneste det krever er å klikke "Oppret profil" øverst på denne siden, og så er dere i gang. 

Telefontid

Mandag-Fredag 09:00-16:00

Telefon

+45 5386 0222

Følg oss på
Er du på udkig efter et alt-i-et medlemssystem?
Holdsport gør livet lettere for alle i foreningen i form af:
Nem og gratis SMS/Email-kommunikation på tværs af hold og afdelinger
Bevar al medlemsdata i én og samme platform, som kan tilgås lige ved hånden via mobilapp
Få overblik over fremmødestatistik, medlemshistorik og medlemsbetaling
Opkræv medlemskontingent automatisk og bliv fri for lange restancelister
Opprett klubb
Gjør som 1390000 andre