Regler i curling

Curling.jpg

Curling kort fortalt

Curling er et spill på is hvor det handler om å plassere en curlingsten på en sirkel i enden av isflaten. Stenene som ligger nærmest midten av sirkelen når alle stenene er spilt, får poeng. Når curlingstenen har sluppet spillerens hånd, kan medspillere koste isen foran stenen for å påvirke den endelige plassering. Det er i tillegg tillatt å skyte andre stener vekk.

Grunnleggende viten om curling

 • Hvert lag har 4 spillere. I EM, VM og OL er det også en reserve tilgjengelig.
 • For å score poeng skal man ha minimum én sten plassert eller i berøring med “boet” ved omgangens slutt. Denne sten skal ligge  tettere på midten enn motstanderens.
 • Mulighet for å score flere poeng gjennom å ha flere bedre plasserte sten i “boet” enn motstanderens beste.
 • I større mesterskap varer er en kamp 10 omganger á 8 sten per lag - 2 av hver spiller. I mindre turneringer er kampene som regel kortere.
 • En kamp kan IKKE ende uavgjort - normalt varer en kamp i 2,5 timer
 • Scoreboard I hallen viser poengfordeling pr. omgang, samt lagenes stenfarge
 • Ingen dommer - fair play forventes. Curling er en gentlemansport.

Lagene

Regler i curling
 • 2 lag á 5 spillere (4 spillere pluss 1 reserve)
 • Ener: Spilleren som setter de to første stenene i hver omgang.
 • Toer: Spilleren som setter lagets tredje og fjerde sten
 • Treer: Den spiller, som setter sine stener som tredjemann i hver omgang. Treer’en er også viseskip, det vil si at han står plassert nede i boet når det er skippens tur til å sette sine stener til slutt i hver omgang
 • Skip: Spilleren som bestemmer lagets taktikk. Kapteinen. Står i "boet",  og holder øye med stenens curl og retning og bestemmer hvordan neste sten skal spilles. Som oftest opptrer skip'en som firer, og setter dermed de to siste stenene i hver omgang. Skip'en kan i noen tilfeller også ha en av de andre rollene.  
 • Lagets rekkefølge i forbindelse med stenenes kast er dermed ener, ener, toer, toer, treer, treer, skip og skip. Det gir i alt 8 kast fra hvert lag i hver omgang
 • Den 5. spiller - altså reserven - har sjansen til å teste sten med treneren innen kampstart, da stenene har forskjellig "curl", altså egenskaper.
 • Et lag bærer samme farge på tvers av alle spillere og reserven. Tradisjonen er at lag bærer lyse farger på spillertøyet, hvis de tildeles en lys farge i stenens håndtak og omvendt.

Banen

 • Banens dimensjoner: 45,7 meter lang og 5 meter bred. I begge ender finnes "boet", så man slipper for å ta stenene tilbake ved ny omgang.
Regler i curling
 • Boet er 3,66 meter i diameter
 • Selve boet minner om en skyteskive, men i motsetning til bueskyting, teller boets ringer i curling ikke for forskjellig antall poeng. Fargene er utelukkende en indikator for hvor nærme boets sentrum stenene ligger. Slik kan man avgjøre hvem poenget/poengene tilfaller.
Regler i curling
 • Fra Tee-line til Hogline er det 6,4 meter
 • Fra den ene Hogline til den andre er det 21,94 meter
 • Hack: Stenen og spillerens sparkeplate i motsatte ende fra det spillende "boet"
 • Hog-line: To linjer på banen foran hvert hus, Den første linje angir når stenen senest skal være sluppet fra hånden. Hvis spilleren slipper håndtaket, og dermed stenen for sent, skal stenen feies ut av banen før den når boet og de andre plasserte stenene. Den andre hog-line angir sammen med Tee-line “Free Guard Zone”
 • Free Guard Zone: Banearealet som man kan velge å legge sten i, og som motstander IKKE må ta ut. Gjelder kun de første 4 stener i hver omgang - det vil si inntil lagenes toere skal spille. Selv om man ikke må fjerne motstanderens guard, er det tillatt å ta sin egen guard ut med sin andre sten i Free Guard Zone
Regler i curling
 • Back-line: Baklinjen som markerer banens slutt i lengderetning. Linjen er plassert i bunnen av boet, selv om selve isen fortsetter bak dette punktet i banens lengde. Hvis en sten passerer back-line må den skubbes ut av spill, da den ikke er tellende i omgangen
 • Senterlinje: Linjen som skjærer begge banenes tee-lines
 • Sidelinjer: En i hver side, som stenen ikke må berøre. Skjer dette er stenen dømt ute av spill
 • Boet: Poengsirkelens navn. Spillets formål er å ligge nærmest tee line med så mange sten som mulig i hver omgang.
 • Tee-line: Linje som skjærer gjennom boets sentrum
 • Tee: Boets sentrum

Curlingstenen

Regler i curling

En curlingsten veier ca. 20 kg. og er 90 cm i omkrets. Den er støpt i polert granitt, og bunnen er hul og flat slik at den glir godt på isen. Øverst er det håndtak i den farge lagets sten har i den gjeldende kamp.

Ordet "curl", som også har gitt navn til sporten, er et begrep for den skruen stenen får i avsettet. Curl: venstre- (out-hand/mot uret) eller høyreskrudd (in-hand/med uret) rotasjonsbevegelse for en høyrehendt spiller. For en venstrehendt spiller er det motsatt. Curl, eller skru, blir lagt til stenen for å sørge for at den kan skru inn bak andre stener.

Poengscoring

 • Nærmeste sten på boets sentrum får 1 poeng
 • Kun ét lag kan score poeng i hver omgang
 • Poeng scores for hver sten som ligger nærmere boets sentrum enn motstanderens nærmeste sten - mulighet for max. 8 poeng i hver omgang selv om dette er uvanlig

Regler i curling
 • Det laget som scorer poeng i en omgang setter første sten i den neste omgangen. På denne måten mister de fordelen av siste sten i den nye omgangen
 • Ved tvil rundt hvilken sten som er best plassert i forhold til tee, blir det målt hvilken som er nærmest.
 • Det er tillatt å gi seg før tiende omgang er ferdigspilt, dersom et av lagene føler at de ikke kan unngå tap.
 • Ved uavgjort score etter 10 omganger spilles ekstraomganger. Første lag som scorer poeng vinner.

Taktikbegrep

Regler i curling
 • Legge inn: Å legge inn er å legge en sten i ringen. Det trenger ikke å være for å score poeng.
 • Take-out: Når man setter en sten som tar en av motstanderens sten ut fra boet
 • Double take out: Når man setter en sten som fjerner to av motstanderens sten fra boet
 • Guard: En sten som settes for å dekke for en annen sten bak. Der finnes forskjellige typer guards - en Corner Guard er plassert vekk fra senterlinjen, mens en  senterguard er lagt på selve senterlinjen, med formål om å blokkere for en sten i boets sentrum også kaldet tee-line
 • Point-sten: Den sten i huset, som giver point som følge av å ligge best plassert. 
 • Siste sten: Den fordel som laget med den siste sten i hver omgang har. Taperen får siste sten i neste omgang. 
 • Blank end: Ferdigspilt omgang hvor boet er tomt (ingen poeng)
 • Har man siste sten, og det ikke ligger noen stener i boet, er det ofte en fordel å sende stenen helt gjennom boet istedenfor å ta det enkle poenget. Ved blank end bevarer man nemlig fordelen av siste sten i neste omgang. Curling handler mye om å ta poeng fra motstanderen når de har siste sten.
 • Skoen man sklir på har en glatt såle. Den andre skoen har en såle laget av rågummi slik at det er mulig å holde seg på beina.  Er man høyrehendt sklir man på venstre sko, og omvendt.

Kosting

Lagkameratene til han eller hun som setter stenen har som oppgave å koste foran stenen ved behov. Ved kosting sikrer man at stenen curler mindre, og at den beveger seg lengre. Årsaken til dette er at kostens skumgummipute varmer isen og på den måten nedsetter friksjonsmotstanden.

Det kan kostes i den retning man vil så lenge man ikke berører stenen med kosten. Skjer dette, skal stenen tas ut av spill før den når boet og evt. de andre stenene. Når den ikke å bli tatt ut kan motstander bestemme om spillet skal få lov å stå, eller om de påvirkede stener skal stilles tilbake hvor de stod før de ble truffet av den aktuelle sten.

Det kan kostes av to medspillere til den spilleren som setter stenen når stenen er mellom de to tee-lines. Hvis stenen har/får så mye fart og lengde, at den passerer tee-line i boet, kan en spiller fra hvert lag koste. På det motsatte lag er det kun skip eller viseskip, som i forveien står i boet, som kan koste etter tee-line. Begge to vil som utgangspunkt alltid ha fordel av å koste så mye som mulig, slik at stenen går så langt vekk fra tee-line som mulig, eller eventuelt helt ut av boet.

Når det er skip'ens tur til å sette sten er det viseskip'en som står i boet, og har ansvar for å koste etter tee-line/poengsirkelens sentrum.

Hvor kan man spille curling i Norge?

 • Det finnes mange baner og klubber i Norge. De fleste større byer har anlegg med muligheter for instruksjon.

Gjennom SportMember.no kan curlingsporten administreres og koordineres på lag- og/eller klubbnivå. Opprett et lag eller en klubb helt gratis ved å trykke på "Opprett profil" øverst på denne siden, og velg "Annen sportsgren". Utforsk appens funksjoner; aktivitetspåmeldinger og notifikasjoner, kontingentbetaling, klubbhjemmeside og mye mer.

Klar til å komme i gang?

Klubben din på din måte! Administrer klubben din med SportMember og lette arbeidsbelastningen. Vi vil gjerne hjelpe deg i gang. Opprett en konto med en gang.
Hva koster det?
Hvilke behov har klubben din? Basis- eller PRO-abonnement?
Prisdetaljer
Funksjoner
Ingen klubber er like. Våre funksjoner dekker dine behov.
Funksjoner